سه‌شنبه 29 تیر‌ماه سال 1389

تو از کدامین شب سخن می گویی؟  

هر شب همه جا رنجور بودم  

رنجور  

و ساعت ها

 و ثانیه ها  

پس و پیش می شدند  

و من پریشان تر از ساعتی قبل  

کاش ویران می شدند  

این ساعت ها  

این ثانیه ها  

و این...  

کاش ویران می شد آن کس که دروغ می گفت  

کاش ویران می شدند  

این روزهای تب آلود خسته  

کاش ویران می شد 

 آن کس که دروغ می گفت

شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1388

مادر بزرگ چقدر مهربان !

 

رنگ بوم نقاشی ام از گل های زیبای پیراهنش 

 

و من بومی از گلهای بهاری 

 

با عطری بهاری می کشم.

شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1388

کلید ها  راه خانه  همه را گم کردم 

 

من به دنبال حافظه خویش می گردم.

شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1388

   سوار بر قطار می روی 

 

دستی تکان می دهی 

 

و  من خوش باور از اینکه بر می گردی 

 

توی ایستگاه خاکستری گم می شوم 

 

گویی قطار هم گم می شود 

 

چرا بر نمی گردی؟

شنبه 5 بهمن‌ماه سال 1387

۴۰ کشته 

 

۷ زخمی 

 

اعدادی متفاوت 

 

از این رادیوی قدیمی چه ناله ها برمیخیزد 

 

صدای ناله کودک 

 

صدای شیون مادر 

 

اشک پدر چه بی صداست 

 

این جا بوی خون 

 

اینجا بوی درد می دهد 

 

و ما بوی آزادی را از یاد بردیم 

   1       2       3       4       5       ...       9    >>