X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 18 دی‌ماه سال 1386

 

 

 

زندگی

 

 

عشق واژه ایست که به زندگی جان می بخشد وآن را معطر می سازد

 

عطری به زیبایی سرسبزی برگ گل به زیبایی عطر خوشبو گل

 

به زیبایی در کنار تو بودن به زیبایی زنده ماندن به زیبایی زندگی کردن

 

و ماندن و بودن زندگی زیباست اگر به آن زیبا نگریست و به آن لبخند

 

زد خندید و با او رفیق شد باید خود را به گذرش سپرد زندگی زیباست

 

ای زیبا ببین که تمام وجودت مملو از زیبایی و پاکیست

 

تو را دوست دارم تو را به اندازه پاکی گل ها دوست دارم

 

زیباست دوست داشتن      زیباست زندگی 


لطافت گل را می بینی  طراوت و سر سبزی برگ گل را می بینی

 

 

زیباست

 

 

زندگی زیباست  آری نگرش تو به زندگی مهم است زندگی زیباست

 

نگرش تو به زندگی زیباست

 

چیزهای زیبای زیادی در این دنیا به چشم می خورد

 

ولی زیباتر از آن آن گیتی ایست که برای همیشه به آن کوچ می کنیم  ...